Kas mes?

Vizija

Lietuva – bendruomenė su dideliu socialiniu kapitalu. Piliečiai bei jų rinkti atstovai skaidriai ir viešai sprendžia bendrus klausimus. Valstybės tarnyboje dirba tik sąžiningi ir atsakingi profesionalai.

Misija

Įkvėpti ir įgalinti visuomenę aktyviai reikšti pilietinę poziciją, skatinti skaidrią viešąją politiką bei profesionalią, nesavanaudišką ir į rezultatus orientuotą valstybės tarnybą.

Tikslai

Savo veikla siekiame užtikrinti skaidrius rinkimui ir netoleranciją korupcijai visose gyvenimo sferose, skaidrų valstybinių institucijų ir valstybinių įmonių valdymą, bei stiprią pilietinę visuomenę.

Veiklos principai

Objektyvumas

Esame nešališki politinių partijų, politikų atžvilgiu.

Neutralumas

Nesame politinių partijų nariai, nedalyvaujame politinėse kampanijose ir jų finansiškai neremiame.

Viešumas

Pristatome savo veiklos rezultatus viešai. Metinės veiklos ir finansines ataskaitos yra teikiamos viešai.

Konfidencialumas

Užtikriname mums suteiktos asmeninės informacijos konfidencialumą.

Analitiškumas

Tyrimus vykdome remiantis patikrintais faktais, atskiriame faktus nuo jų interpretacijų. Vengiame bet kokių asmeniškumų ar išankstinių nusistatymų.

Atsakomybė

Prisiimame atsakomybę už savo veiksmus. Esame atskaitingi Lietuvos Respublikos piliečiams.

Nepriklausomumas

Esame nepriklausomi nuo politinių jėgų. Neturime finansinių sąsajų su politinėmis partijomis ar atskirais politikais.

Mus galite paremti

Neturintys galimybių tiesiogiai dalyvauti „Baltųjų pirštinių" veikloje yra kviečiami prisidėti prie „Baltųjų pirštinių“ pilietinės iniciatyvos finansine auka.

Paremti per Aukok.lt