Rinkėjų papirkinėjimas

Dovanomis ar kitokiu atlygiu rinkėjai skatinami  balsuoti už arba prieš vieną ar kitą asmenį.
Dažniausiai pasitaikančios papirkimo formos:
 • Balsų pirkimas už pinigus;
 • Skolų vietinėse parduotuvėse padengimas;
 • Dovanos (ledai, alkoholis ir pan.)
Rinkėjų papirkimu nelaikomas: 
 • Spausdintos medžiagos - politinės partijos ar kandidato programos, biografijos ar kitokių informacinio turinio lankstinukų, kalendorių, atvirukų, lipdukų – platinimas.
 • Ženkliukų, taip pat mažareikšmių daiktų (kurių kaina yra iki 5 litų) skirtų politinei partijai ar kandidatui propaguoti,  gaminimas arba neatlygintinas platinimas.


Rinkėjų vežimas

Pagrindinės organizuoto rinkėjų vežimo situacijos:
 • Autobusiukais balsuoti gali būti vežami asocialūs asmenys;
 • Įtartini automobiliai, kuriuose gali būti perkami rinkimų balsai bei vežami rinkėjai į apylinkę;
 • Atvežami rinkėjai su lapeliais - balsavimo instrukcija (kur aiškiai apibrėžta už kurį kandidatą reikia balsuoti).
 • Su palyda ateinantys asocialūs asmenys, kuriems tiksliai nurodoma, ką ir kaip reikia žymėti.


Balsavimo pažeidimas

 • Fotografavimas rinkimų vietoje;
 • Neantspauduota balsadėžė;
 • Apgaulės būdu balsuojama daugiau negu vieną kartą arba neteisėtai balsuojama už kitą asmenį;
 • Rinkėjo balsavimas už atlygį, siūlymasis balsuoti už atlygį ar kurstymas tai daryti rinkimuose;
Situacijos:
 • Rinkėjų balsavimo slaptumo pažeidimas: balsavęs asmuo demonstratyviai parodo užpildytą biuletenį, taip leisdamas balsų pirkimą organizavusiems asmenims įsitikinti balso "teisingumu".
 • Su svetimais asmens dokumentais atvykusiam rinkėjui išduodami svetimo rinkėjo rinkimų biuleteniai.


Agitacija

Rinkimų agitacija draudžiama:
 • 30 valandų iki rinkimų pradžios.
 • Rinkimų dieną iki balsavimo pabaigos
 • Balsavimo patalpoje ir 50 metrų atstumu aplink pastatą, kuriame yra balsavimo patalpa. [ Išskyrus nuolatinę vaizdinę agitaciją tam skirtose vietose, jeigu ji iškabinta likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki rinkimų pradžios ]
 • Valstybės ar savivaldybių įmonėms priklausančiose viešojo transporto priemonėse ir ant jų.  [ Išskyrus atvejus,  kai reklamos plotai ar vaizdo transliavimo įrenginiai priklauso ar yra perduoti naudotis tretiesiems asmenims, kuriems valstybės ar savivaldybių įmonės negali daryti   lemiamo poveikio. ]

Situacijos:
 • Agitacijos rinkėjams skleidimas SMS žinutėmis.
 • Agitavimas už  kandidatą rinkimų dieną.
 • Asmens replika rinkėjams (prašymas palaikyti išsikeltą kandidatą).
 • Nepažymėta politinė reklama spaudoje (pvz.,“XXXX partija: grąžinsime valdžią žmonėms“) – nes tai pateikiama kaip naujienų srautas, o ne kaip politinė reklama.


Agitacijos naikinimas

Neteisėto agitacijos naikinimo situacija:
 • Rinkimų vietoje padėti laikraščiai su agitacine informacija. Jeigu bandoma paslėpti (išmesti) laikraščius, išvengiant atsakomybės dėl neteisėtos agitacijos, tai fiksuojama kaip neteisėtas agitacijos naikinimas.


Viešosios tvarkos pažeidimas

Kai viešoje vietoje trikdo visuomenės rimtį ir tvarką, demonstruoja nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai:
 • įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais;
 • necenzūriniais žodžiais ar nepadoriu elgesiu.


Rinkėjų klaidinimas

Kuomet rinkėjui pateikiama klaidinga informacija apie rinkimuose dalyvaujantį kandidatą.
Situacijos:
 • Melagingas teigimas, jog kandidatas jau išrinktas, todėl už jį balsuoti nebereikia.
 • Melagingas teigimas, kad konkurentas atsiėmė savo kandidatūrą.


Šmeižtas

Tikrovės neatitinkančios informacijos, galinčios padaryti žalos asmens garbei ir orumui, paskleidimas; 
Situacija:
 • Melagingas teigimas, kad konkurentas perka balsus.
 • Melagingas gandų skleidimas apie kandidato asmeninį gyvenimą, sveikatos būklę, nesantį nusikaltimą ar pan.