Antrasis rinkimų turas

2014-05-25 09:01:11

Siekiant užtikrinti rinkimų skaidrumą ir sąžiningą balsavimą pilietinės iniciatyvos „Baltosios pirštinės“ savanoriai aktyviai stebi rinkimus visoje Lietuvoje.

Kol kas, iki 18:00 val. užfiksuoti 72 galimi LR Prezidento ir Europos Parlamento rinkimų pažeidimai.

Vienas išskirtinesnių gautų pranešimų apie galimą pažeidimą: Kupiškyje užfiksuotas atvejis, kuomet miestelio bažnyčios klebonas šv. mišių ir pamokslo metu kvietė rinkimuose balsuoti už vieną iš kandidatų į LR Prezidentus.

Daugiausiai pranešimų apie galimus pažeidimus, net 40, yra apie įvairius neleistinos agitacijos atvejus, kuomet „Baltųjų pirštinių“ savanoriai ir aktyvūs piliečiai fiksavo neleistinai pakabintus politinės reklamos plakatus, lankstinukus balsavimo vietose ir pan.

„Baltosios pirštinės“ primena, kad rinkimų agitacija, nepaisant jos būdų, formų ir priemonių, draudžiama likus 30 valandų iki rinkimų pradžios ir rinkimų dieną iki balsavimo pabaigos, išskyrus nuolatinę vaizdinę agitaciją, kurią sunku pašalinti ir, kuri yra iškabintą iki prasidedant šiam rinkimų agitacijos draudimui.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Iki 15:00 val. užfiksuoti 58 galimi LR Prezidento ir Europos Parlamento rinkimų pažeidimai. Užfiksuoti keli atvejai apie galimus rinkėjų balsų pirkimus.

Gautas pranešimas apie Švenčionių r. Cirkliškio k. galimai perkamus balsus. Anot apie pažeidimą pranešusio asmens, kaimo apylinkėse važinėja automobilis, kuris ragina balsuoti už tam tikrą partiją Europos Parlamento rinkimuose ir už tai siūlo piniginį atlygį. Šį galimą balsų pirkimo atvejį tiria Vyriausioji rinkimų komisija.

Taip pat pranešta ir apie Vilniaus rajono Avižienių bei Sudervės kaimuose pastebėtą galima rinkėjų papirkinėjimą, kuomet neblaivūs rinkėjai nuvežami iki rinkimų apylinkių ir jiems įduodamos rinkėjų kortelės – į šias rinkimų apylinkes išvyko papildomos „Baltųjų pirštinių“ savanorių pajėgos.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Informacija iš visų rinkimų apylinkių nuolatos atnaujinama, kol kas, iki 12:30 val. užfiksuoti 29 galimi LR Prezidento ir Europos Parlamento rinkimų pažeidimai.

Gaunama itin daug pranešimų apie neleistiną agitaciją, vienas iš jų: Zarasų rajone, Dusetų kaime, buvo pastebėti politinės reklamos plakatai. „Baltosios pirštinės“ primena, kad rinkimų dieną agitacija draudžiama, tad dėl šio atvejo kreiptasi į Vyriausiąją rinkimų komisiją, prašant ištirti šį pažeidimą ir kuo skubiau pašalinti neleistiną agitacinę medžiagą.

Taip pat gautas pranešimas, kad Vilkaviškio r. savivaldybėje galimai perkami balsai. Reaguojant į šį pranešimą, stiprinamos pajėgos šioje savivaldybėje - siunčiami "Baltųjų pirštinių" iniciatyvos savanoriai iš aplinkinių savivaldybių.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Nuo rinkimų apylinkių atidarymo 7:00 val. iki 9.00 val. nėra užfiksuota rinkimų pažeidimų, pastebimas mažas rinkėjų aktyvumas.

Vis dėlto per išankstinį balsavimą ir balsavimą namuose gauti 84 pranešimai apie galimus pažeidimus. Didžioji dauguma pranešimų (52) gauti dėl neleistinos vieno iš kandidato į LR Prezidentus agitacijos sms žinutėmis, kuomet žinutės siunčiamos asmenims, kurie nėra užsisakę kandidatų naujienų pranešimų, nėra davę sutikimo politinę reklamą ar kitą informaciją.

„Baltosios pirštinės“ primena, kad Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme numatyta bendra nuostata, kad asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi tik esant išankstiniam duomenų subjekto (fizinio asmens) sutikimui. Už šios nuostatos pažeidimą LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 214-14 str. numatyta administracinė nuobauda – bauda nuo 500 iki 1000 Lt, o esant pakartotiniam pažeidimui – nuo 1000 iki 2000 Lt.

Gautų neanoniminių pranešimų sąrašas perduotas Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir Vyriausiajai rinkimų komisijai tolimesniam tyrimui.

Atkreipiame dėmesį, kad šiais metais, kompiuterizavus rinkimų apylinkes, rinkimų dieną atvyktus iki 20 val., galima balsuoti bet kurioje rinkimų apylinkėje. Taip pat leidžiama balsuoti ir neturint rinkėjo kortelės, svarbiausia su savimi turėti galiojantį asmens dokumentą su nuotrauka.

„Baltosios pirštinės“ primena, kad 2014 m. rinkimuose rinkėjų papirkinėjimas, ankščiau buvęs lengvas nusikaltimas, dabar traktuojamas kaip apysunkis. „Baltosios pirštinės“ glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos policija, kad būtų užtikrinta LR Prezidento rinkimų bei rinkimų į Europos parlamentą kontrolė.