"Baltųjų pirštinių" darbymetis

2014-05-11 12:45:50

Siekiant užtikrinti rinkimų skaidrumą ir sąžiningą balsavimą pilietinės iniciatyvos “Baltosios pirštinės” savanoriai aktyviai stebi rinkimus visoje Lietuvoje.

Informacija iš visų rinkimų apylinkių nuolatos atnaujinama, kol kas, iki 12:00 val. pranešta ir užfiksuota 19 galimų LR Prezidento rinkimų pažeidimų.

Iš jų trys išskirtiniai atvejai:

Dauguma Kaišiadorių r. rinkimų apylinkių balsavimo vietos nebuvo tinkamai antspauduotos

Pilietinė iniciatyva “Baltosios pirštinės” gavo pranešimą, kad iš 29 Kaišiadorių rajono rinkimų apylinkių net  19-oje jų nebuvo sudarytos galimybės tinkamai saugoti biuletenių rajono rinkimų apylinkių vietose – rinkimų apylinkių komisijos tinkamai neužantspaudavo ir neperdavė rinkimų patalpų savivaldybės policijos atstovams iki rinkimų.  Anot Kaišiadorių r. savivaldybės rinkimų komisijos Nr. 13 pirmininkės Laimutės Grabliauskienės, sąlygos tinkamai saugoti rinkėjų biuletenius nesudarytos dėl ribotų Kaišiadorių r. policijos pajėgų.

“Baltosios pirštinės” kreipsis su protestu dėl susidariusios situacijos į Kaišiadorių r. savivaldybės rinkimų komisiją.

Vilniaus miesto apygardos Nr. 57 Naugarduko rinkimų apylinkėje Nr. 62 užfiksuota neatspauduota balsadėžė

Vadovaujantis LR Prezidento rinkimų įst. 75 straipsnio dalimi pilietinė iniciatyva “Baltosios pirštinės” įteikė protestą Vyriausiajai rinkimų komisijai dėl grubių LR Prezidento rinkimų įst. 54 str. numatytų reikalavimų nevykdymo, kai prasidėjus balsavimui nebuvo antspauduota balsadėžė. Pažeidimas buvo užfiksuotas Vilniaus miesto apygardos Nr. 57 Naugarduko rinkimų apylinkėje Nr. 62, Naugarduko g. 7, 2014 gegužės 11 d. 9:45 val., atvykus į rinkimų apylinkę.

Protestas paprašytas pridėti prie Vilniaus miesto apygardos Nr. 57 Naugarduko rinkimų apylinkės Nr. 62 rinkimų komisijos protokolo. Vaizdinė medžiaga pridedama.

“Baltųjų pirštinių” savanoriai padėjo senyvo amžiaus moteriai išreikšti savo pilietinę valią

Šiandien ryte pilietinė iniciatyva “Baltosios pirštinės” gavo pranešimą, kad senyvo amžiaus moteris, turinti sunkią negalią, neturėjo galimybės balsuoti LR Prezidento rinkimuose išankstinio balsavimo namuose metu, nors turėjo tam teisę.

“Baltųjų pirštinių” tinklas operatyviai reagavo į šį pranešimą ir bendradarbiaudami su Panevėžio miesto savivaldybės komisijos nariais sudarė galimybes šiai moteriai balsuoti Panevėžio m. rinkimų apylinkę Nr. 8. Moteris buvo labai dėkinga ir džiaugėsi greitai suteikta pagalba bei galimybe išreikšti savo pilietinę valią.