ESBO atstovas Dr. M. Walecki: “Baltosios pirštinės” yra unikalus pilietiškumo pavyzdys kaimyninėms šalims

2014-07-09 14:55:00

Pasak ESBO atstovo Dr. Walecki, ”Baltųjų pirštinių” savanorių tinklas per neįtikėtinai trumpą laiką tapo puikiu sėkmingos rinkimų stebėsenos pavyzdžiu kaimyninėms šalims. Unikaliai paprastos idėjos į rinkimų stebėseną įtraukti pačius rinkimų dalyvius įrodymas – nuosekliai augantis savanorių tinklas.  

Baltosios pirštinės dar kartą patvirtino seną tiesa - unikalumas slypi paprastume. Visuomenės susidomėjimas ir besiplečiantis savanorių tinklas yra tiesiog įspūdingi.“ – susitikimo metu kalbėjo ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro Demokratinio valdymo ir lyčių padalinio vadovas.  

Daugelį metų įvairių šalių vyriausybes, politines partijas ir nevyriausybines organizacijas tiesioginės demokratijos įgyvendinimo ir rinkimų stebėsenos klausimais konsultuojantis Dr. M.Walecki žavėjosi “Baltųjų pirštinių” drąsa iš karto imtis tiesioginės rinkimų stebėsenos. Pasak ESBO atstovo, tiesioginė rinkimų stebėsena yra bene sudėtingiausia rinkimų proceso užduotis. Dažnu atveju, skaidrių rinkimų vardan dirbančios organizacijos renkasi lengvesnius veiklos būdus, tokius kaip politinių partijų ir rinkimų finansavimo stebėseną.  

“Tikėtina, kad tie kandidatai nusižengė ankstesniuose rinkimuose, nusižengs ir vėl, nes balsų pirkimas, dovanų dovanojimas, koncertų rengimas ir t.t. yra tapę jų būdais dalyvauti rinkimuose. Blogiausia, kad kai kuriais atvejais rinkėjai pradeda tikėtis ir laukti, kol jiems už dalyvavimą rinkimuose kas nors bus siūloma mainais.” – diskusijos metu “Baltųjų pirštinių” savanoriams sakė Dr. Walecki.

"Baltosioms pirštinėms" ruošiantis savivaldybių tarybų rinkimams Dr. Walecki rekomendavo dėmesį atkreipti į savivaldybių socialinius ir ekonominius rodiklius. Netolygi regioninė plėtra dažnu atveju lemia tai, jog skurdesnėse vietovėse gyvenantys žmonės yra labiau linkę pasiduoti kandidatų daromai įtakai, t.y. parduoti savo balsus, už atlygį skleisti rinkiminę propaganda, šmeižti kitus rinkimų dalyvius ar net gąsdinti rinkėjus, jog jei nebus išrinktas vienas ar kitas kandidatas, rinkėjai nebegaus jiems priklausančių valstybės ar savivaldybės teikiamų paslaugų.

Susitikimo metu taip pat aptartos užsienio šalyse veikiančios rinkimų procesų stebėjimo iniciatyvos, bei pamokos, kurias verta pritaikyti ir “Baltųjų pirštinių” veikoje. Per savo karjerą anti-korupcijos ir politinio finansavimo, politinių partijų vystymo ir lyčių lygybės programas daugiau nei 35-iose valstybėse vykdęs Dr.Walecki “Baltosiomis pirštinėms” rekomendavo pasidomėti Filipinuose, Tunise, Libane ir Gruzijoje veikiančiomis rinkimų stebėsenos iniciatyvomis.