Kas turėtų / galėtų būti savanoriais?

 • Aktyvūs, visuomeniški Lietuvos Respublikos piliečiai;
 • Nejaunesni nei 16 metų asmenys;
 • Piliečiai, neabejingi skaidrios valstybės valdymo principams, norintys prisidėti prie pokyčių.


Savanorio funkcijos

 • Pastebėjus galimą balsų pirkimą ar kitus rinkimų pažeidimus, apie tai informuoti nurodytais kontaktais;
 • Fiksuoti pažeidimus vaizdinėmis, garso įrašymo ir kitomis priemonėmis;
 • Mūvėti baltą pirštinę kaip skaidrių rinkimų simbolį;
 • Glaudžiai bendradarbiauti su regionų koordinatoriais ir vietos savanoriais;
 • Skleisti žinią apie „Baltąsias pirštines“ ir kviesti prisijungti savo pažįstamus.


Savanoris negali

 • Rinkimų stebėti rinkimų apylinkės patalpose (tokią teisę „Baltųjų pirštinių“ tinkle turi tik BP vadovai, regionų koordinatoriai ir specialiai tam tikslui numatyti ekspertai);
 • Provokuoti pažeidimų;
 • Pažeidinėti viešąją tvarką dėl galimų kitų asmenų vykdomų pažeidimų (tokiu atveju skambinti policijai).


Savanoris įsipareigoja

 • Laikytis LR įstatymų ir viešosios tvarkos taisyklių;
 • Neagituoti už jokius kandidatus ar politines partijas;
 • Nedemonstruoti jokios politinės partijos ar nepriklausomų kandidatų atributikos ar politinės reklamos;
 • Vadovautis šaltu protu, ne emocijomis ar asmeninėmis simpatijomis. Nepasiduoti provokacijoms;
 • Netaikyti jokių išimčių galimiems balsų papirkinėjimo veiksmams;
 • Užtikrinti operatyvų informacijos perdavimą VRK ir policijai;


Nauda būnant savanoriu

 • Reikšmingas indėlis į skaidresnę Lietuvą;
 • Unikali savanorystės patirtis;
 • Naujos ir naudingos žinios bei įgūdžiai;
 • Moralinis pasitenkinimas prisidedant prie svarbios visuomenei misijos įgyvendinimo;
 • Naujos pažintys ir kontaktai. Galimybė prisidėti prie socialiai ir politiškai atsakingos bendruomenės kūrimo.


....STEBĖTI RINKIMUS KĄ TIK TAPO MADINGA, ŠOK Į TRAUKINĮ!